КОРЕКЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ЗПР МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІЗОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено корекцію пізнавальної діяльності у дітей з ЗПР молодшого шкільного віку засобами ізотерапії. Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це психолого-педагогічне визначення для найрозповсюдженого серед усіх відхилень, які бувають у дітей. Ізотерапія – терапія засобами мистецтва, включає в себе такі окремі терапевтичні технології, як ізотерапія, казкотерапія, ігрова, пісочна, музична терапія, фототерапія, хромотерапія. Зазначено, що методи ізотерапії можуть бути використані для корекції пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами. Цей метод дозволяє залучити різні аспекти пізнання, включаючи емоції, фантазії, творчість і сприйняття довкілля. Це допомагає дітям розвивати нові навички, стереотипи поведінки та пізнавальні здібності, що можуть сприяти покращенню їх соціального функціонування. The publication examines the correction of cognitive activity in children with learning disabilities of primary school age by means of isotherapy. Mental retardation (PRD) is a psychological and pedagogical definition for the most widespread of all deviations that occur in children. Isotherapy - art therapy, includes such separate therapeutic technologies as isotherapy, fairy-tale therapy, play, sand, music therapy, phototherapy, chromotherapy. It is noted that isotherapy methods can be used to correct cognitive activity children with special needs. This method allows you to engage different aspects of cognition, including emotions, imagination, creativity and perception of the environment. It helps children develop new skills, behavioral patterns, and cognitive abilities that can help improve their social functioning.
Опис
Ключові слова
пізнавальна діяльність, корекція, діти з особливими потребами, ізотерапія, cognitive activity, correction, children with special needs, isotherapy
Цитування
Безручко А. В. Корекція пізнавальної діяльності у дітей з ЗПР молодшого шкільного віку засобами ізотерапії / А. В. Безручко, А. І. Галій // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 253–256.