РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розкривається сутність реалізації інноваційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя як соціально активної особистості. Раскрывается сущность реализации инновационных технологий в процессе подготовки будущего учителя как социально активной личности.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, майбутні вчителі, соціальна активність, інноваційні технології, професійна діяльність, социальная педагогика, будущие учителя, социальная активность, инновационные технологии, профессиональная деятельность, social pedagogy, future teachers, social activity, innovative technologies, professional activity
Цитування
Макар Л. М. Реалізація інноваційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя як соціально активної особистості / Л. М. Макар // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 81–82.