ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Авторами визначено перспективи упровадження в освітній процес закладу загальної середньої освіти у вивченні математики хмарних сервісів Google. Визначено позитивний вплив на уроках математики від залучення хмарних сервісів Google — Google-форми, яка сприяє інтенсифікації освітнього процесу. The authors identify the prospects for the introduction into the educational process of general secondary education in the study of mathematics in Google’s cloud services. The positive influence on mathematics lessons from the involvement of Google cloud services — Google-form, which contributes to the intensification of the educational process.
Опис
Ключові слова
освітній процес, організація, урок математики, сервіси Google, інтенсифікація, educational process, organization, math lesson, Google services, intensification
Цитування
Нелін Є. П. Використання хмарних сервісів GOOGLE на уроках математики / Є. П. Нелін, О. І. Проскурня, Я. В. Цись // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 261–264.