ЗАРОДЖЕННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ МЕТОДІВ У СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості зародження і розвитку алгебраїчних методів у стародавніх цивілізаціях, зокрема описані задачі практичного спрямування, алгебра вавилонян, геометрична алгебра греків та Діофанта.The article reveals the peculiarities of the origin and development of algebraic methods in ancient civilizations, in particular, the problems of a practical direction, the algebra of the Babylonians, the geometric algebra of the Greeks and Diophantus are described.
Опис
Ключові слова
алгебраїчні методи, практичні задачі, рівняння, системи рівнянь, геометрична алгебра, algebraic methods, practical problems, equations, systems of equations, geometric algebra
Цитування
Сіра І. Т. Зародження алгебраїчних методів у стародавніх цивілізаціях / І. Т. Сіра, Ю. В. Аннас, Д. В.Толок // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 138–140.