Правові особливості випробування при прийнятті на роботу під час довоєнного і воєнного часу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автором досліджено тема правового регулювання додаткової умови трудового договору – випробування під час прийому на роботу. на думку автора, відсутність обмежень на становлення випробування щодо категорій праціників не є необхідністю в умовах воєнного стану, а лише є приводом для можливих порушень трудових прав працівників. The author researched the topic of legal regulation of an additional condition of an employment contract - testing during hiring. Іn the opinion of the author, the absence of restrictions on the formation of a test for categories of workers is not a necessity in the conditions of martial law, but is only a reason for possible violations of the labor rights of workers.
Опис
Ключові слова
випробування для нових працівників, трудовий договір, студентські роботи, tests for new employees, employment contract, student work
Цитування
Герасєва П. А. Правові особливості випробування при прийнятті на роботу під час довоєнного і воєнного часу / П. А. Герасєва // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 147–148.