Дизайн-проектна діяльність в професійній соціалізації студента

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Анотація
Розглянуто необхідність оптимізації принципу розробки індивідуальних освітніх програм для професійної підготовки дизайнерів одягу. Аргументовано раціональність організації проектної діяльності дизайнерів в системі колективної проектної творчості. Рассмотрена необходимость оптимизации принципа разработки индивидуальных образовательных программ для профессиональной подготовки дизайнеров одежды. Аргументировано рациональность организации проектной деятельности дизайнеров в системе коллективной проектного творчества. The need to optimize the principle of developing individual educational programs for the professional training of designers of clothing is considered. The rationality of the organization of design activities of designers in the system of collective project creativity is argued.
Опис
Ключові слова
дизайн-проект, дизайн одягу, проектування, конструювання, освіта, студенти, дизайн-проект, дизайн одежды, проектирование, конструирование, образование, студенты, design project, clothing design, design, construction, education, students
Цитування
Григорова Л. Дизайн-проектна діяльність в професійній соціалізації студента / Л. Григрова // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 квіт. 2018 р. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 178–182.