Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У матеріалах студентської конференції висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи. В материалах студенческой конференции освещены актуальные проблемы исследований в сфере социальной педагогики и социальной работы. The materials of the student conference highlighted the urgent problems of research in the field of social pedagogy and social work.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна робота, соціальний працівник, дослідження, студентські роботи, дистанційна конференція, социальная педагогика, социальная работа, социальный работник, исследования, студенческие работы, дистанционная конференция, social pedagogy, social work, social worker, research, student work, remote conference
Цитування
Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 129 с.