АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто художню діяльніость дітей, яка спрямовується на виявлення потенційних можливостей і здібностей дітей з метою забезпечення подальшого їх розвитку в навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти. Зазначено, що з метою вирішення цієї проблеми особливе значення в закладах дошкільної освіти має надаватися створенню відповідних куточків для самостійної музичної, образотворчої, театральної, ігрової, художньо-мовленнєвої діяльності дітей, які забезпечуватимуться відповідним обладнанням із врахуванням вікових особливостей дошкільнят. The publication examines the artistic activity of children, which is aimed at identifying potential opportunities and abilities of children in order to ensure their further development in the educational process of preschool education institutions. It is noted that in order to solve this problem, special importance should be given in preschool education institutions to the creation of appropriate corners for independent musical, visual, theatrical, game, artistic and speech activities of children, which will be provided with appropriate equipment taking into account the age characteristics of preschoolers.
Опис
Ключові слова
виховний процес, художня діяльність, заклади дошкільної освіти, студентські роботи, educational process, artistic activity, preschool education institutions, student works
Цитування
Чіхічіна О. М. Активізація самостійної художньої діяльності дітей в умовах закладу дошкільної освіти / О. М. Чіхічіна, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 386–388.