Мовна адоптація іноземних здобувачів засобами українського вокального репертуару

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розкрито як мовна адоптація іноземних здобувачів засобами українського вокального репертуару сприяє підвищенню мовної компетенції та культурної освіченості іноземних здобувачів, що є важливими складовими їхньої інтеграції в українське суспільство. The theses reveal how the language adaptation of foreign applicants by means of the Ukrainian vocal repertoire helps to increase the language competence and cultural education of foreign applicants, which are important components of their integration into Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
підготовка іноземних студентів, мовна адаптація, вокальна підготовка, вокальний репертуар, training of foreign students, language adaptation, vocal training, vocal repertoire
Цитування
Ваньі Л. Мовна адоптація іноземних здобувачів засобами українського вокального репертуару / Л. Ваньі, О. В. Васильєва // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 56–57.