Формування здоров’язбережувальних умінь та навичок учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічних основ формування здоров’збережувальних умінь та навичок учнів з інтелектуальними порушеннями. Розкрито сучасні підходи до формування здоров’язбереження, через взаємодію сім’ї та навчально-реабілітаційного центру. Визначено педагогічні компоненти, форми, методи навчально-виховної діяльності учителя в формуванні життєвих навичок учнів з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychological and pedagogical foundations of the formation of health-saving skills and abilities of students with intellectual disabilities was carried out. Modern approaches to the formation of health care through the interaction of the family and the educational rehabilitation center are revealed. Pedagogical components, forms, methods of the teacher's educational activity in the formation of life skills of students with intellectual disabilities are determined.
Опис
Ключові слова
учні, інтелектуальні порушення, здоров’збережувальні уміння, здоров’збережувальні навички, доровий спосіб життя, students, intellectual disabilities, health-preserving skills, health-preserving abilities, healthy lifestyle
Цитування
Качан Т. С. Формування здоров’язбережувальних умінь та навичок учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. С. Качан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 77 с. : дод.
Колекції