Особливості формування національно-патріотичної свідомості учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто патріотичне виховання, що є поступовим та неухильним формуванням у молодших школярів ціннісного ставлення – любові до своєї Батьківщини. Становлення почуття патріотизму проходить кілька етапів, які зароджуються з любові до рідного міста, школи, колективу та дозрівають до усвідомленої любові й відданості всій нашій країні. Любов до Вітчизни – це найпоширеніше поняття патріотизму. В статье рассмотрено патриотическое воспитание, которое является постепенным и неуклонным формированием у младших школьников ценностного отношения – любви к своей Родине. Становление чувства патриотизма проходит несколько этапов, которые зарождаются из любви к родному городу, школе, коллективу и созревают к осознанной любви и преданности всей нашей стране. Любовь к Родине – это самое распространенное понятие патриотизма. The article deals with patriotic education, which is a gradual and steady formation of value attitude – love for their homeland – in younger pupils. The formation of the sense of patriotism goes through several stages, which originate from the love for the hometown, school, collective and mature to a conscious love and devotion to our whole country. Love for the homeland is the most common notion of patriotism.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, учні, початкова школа, студентські роботи, национально-патриотическое воспитание, ученики, начальная школа, студенческие работы, national patriotic education, students, primary school, student work
Цитування
Волошина А. Особливості формування національно-патріотичної свідомості учнів початкової школи / А. Волошина // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 14.