Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5601
Title: Особливості формування національно-патріотичної свідомості учнів початкової школи
Other Titles: Особенности формирования национально-патриотического сознания учащихся начальной школы
Features of the formation of national-patriotic consciousness of primary school students
Authors: Волошина, А.
Voloshina, А.
Keywords: національно-патріотичне виховання
учні
початкова школа
студентські роботи
национально-патриотическое воспитание
ученики
начальная школа
студенческие работы
national patriotic education
students
primary school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Волошина А. Особливості формування національно-патріотичної свідомості учнів початкової школи / А. Волошина // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 14.
Abstract: В статті розглянуто патріотичне виховання, що є поступовим та неухильним формуванням у молодших школярів ціннісного ставлення – любові до своєї Батьківщини. Становлення почуття патріотизму проходить кілька етапів, які зароджуються з любові до рідного міста, школи, колективу та дозрівають до усвідомленої любові й відданості всій нашій країні. Любов до Вітчизни – це найпоширеніше поняття патріотизму. В статье рассмотрено патриотическое воспитание, которое является постепенным и неуклонным формированием у младших школьников ценностного отношения – любви к своей Родине. Становление чувства патриотизма проходит несколько этапов, которые зарождаются из любви к родному городу, школе, коллективу и созревают к осознанной любви и преданности всей нашей стране. Любовь к Родине – это самое распространенное понятие патриотизма. The article deals with patriotic education, which is a gradual and steady formation of value attitude – love for their homeland – in younger pupils. The formation of the sense of patriotism goes through several stages, which originate from the love for the hometown, school, collective and mature to a conscious love and devotion to our whole country. Love for the homeland is the most common notion of patriotism.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5601
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волошина А. .pdf348.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.