Ідея "Великої Південної Азії": новий регіональний підхід США до країн Прикаспію

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті охарактеризовано регіональний проект Сполучених Штатів Америки «Велика Південна Азія». Обгрунтовано еволюцію ідеї «Великої Південної Азії», проаналізовано цей проект з точки зору країн Каспійського регіону, досліджено значимість Центральної Азії для США в контексті нового регіонального підходу. В статье охарактеризирован региональный проект Соединенных Штатов Америки «Большая Южная Азия». Обоснованно эволюцию идеи «Большой Южной Азии», проанализирован этот проект с точки зрения стран Каспийского региона, исследована значимость Центральной Азии для США в контексте нового регионального подхода. The article describes the regional project of the United States of America "Greater South Asia". The evolution of the idea of "Greater South Asia" is substantiated, this approach is analyzed from the point of view of the countries of the Caspian region, the significance of Central Asia for the USA in the context of the new regional approach is investigated.
Опис
Ключові слова
«Велика Південна Азія», Каспійський регіон, зовнішньоторгівельні зв'язки, геополітика, студентські роботи, «Большая Южная Азия», Каспийский регион, внешнеторговые связи, геополитика, студенческие работы, "Greater South Asia", Caspian region, foreign trade relations, geopolitics, student work
Цитування
Матей Ю. Ф. Ідея "Великої Південної Азії": новий регіональний підхід США до країн Прикаспію / Ю. Ф. Матей // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 192–194.