Відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка "Інститутка"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка «Інститутка». З’ясовано, що найчастіше перекладач Олесь Коваленко застосовує приблизний переклад, а саме: функціональні аналоги (метод уподібнення / субституції), родо-видову заміну (гіперонімічне перейменування / генералізацію) та опис (пояснення, тлумачення) / дескриптивну перифразу. Також перекладач досить вдало використовує ситуативні відповідники (контекстуальну заміну). The article deals with the problem of conveying culturally marked vocabulary in the English translation of the novella “Instytutka” by Marko Vovchok. It has been found that the translator Oles Kovalenko most often uses approximate translation techniques, namely: functional analogues (adaptation / substitution), hyperonymic renaming (generalization), and description (explication). Also, the translator quite adequately employs situation (contextual) equivalents.
Опис
Ключові слова
культурно маркована лексика, реалії, переклад, функціональні аналоги (уподібнення), генералізація, описовий метод, контекстуальні заміни, culturally marked vocabulary, realia, translation, functional analogues (adaptation), generalization, description, contextual equivalents
Цитування
Зосімова О. В. Відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка "Інститутка" / О. В. Зосімова, Ю. С. Лисянська // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 339–350. – DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2022.56.25.