ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування читацької компетентності учнів та підвищення їх рівня зацікавленості до пізнання себе і світу навколо. Інтеграція музики та літературного читання активізуватиме мислення та мовленнєві здібності учнів, сприятиме процесу становлення особистості та формуватиме естетичні почуття, а головне це може стати одним з найперспективніших шляхів розвитку читацької компетентності учнів початкової школи. В статье рассмотрено формирование читательской компетентности учащихся и повышение их уровня интереса к познанию себя и окружающего мира. Интеграция музыки и литературного чтения активизирует мышление и речевые способности учащихся, способствует процессу становления личности и формирует эстетические чувства, а главное это может стать одним из самых перспективных путей развития читательской компетентности учащихся начальной школы. The article deals with the formation of reading competence of students and increases their interest in learning about themselves and the world around them. Integration of music and literary reading activates thinking and speech abilities of students, contributes to the process of personality formation and shapes aesthetic feelings, and most importantly it can be one of the most promising ways to develop reading competence of primary school students.
Опис
Ключові слова
читацька компетентність, дослідження, початкова школа, аспірантські роботи, читательская компетентность, исследования, начальная школа, аспирантские работы, reading competence, research, primary school, master's work
Цитування
Шитєєва А. М. Шляхи формування читацької компетентності молодших школярів / А. М. Шитєєва // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 109–111.