Визначення основних категорій напряму управління в педагогічній науці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
Розглядаються сучасній стан та тенденції розвитку напрямку управління в педагогічній науці, визначаються основні категорії. Рассматриваются современное состояние и тенденции развития направления управления в педагогической науке, определяют, и основные категории.The current state and development trends of management in pedagogical science are determined, and the main categories are determined.
Опис
Ключові слова
педагогіка, вищі заклади освіти, управління навчальним закладом, освіта, учні, студенти, педагоги, педагогика, высшие учебные заведения, управление учебным заведением, образование, ученики, студенты, педагоги, pedagogy, higher education institutions, school management, education, schoolchild, students, teachers
Цитування
Прокопенко А. І. Визначення основних категорій напряму управління в педагогічній науці / А. І. Прокопенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2006. – Вип. 17. – С. 208–213.