ІННОВАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorРядинська, І. А.
dc.date.accessioned2022-10-20T10:05:54Z
dc.date.available2022-10-20T10:05:54Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.description.abstractВ статті розглянуто використання інновацій та сучасних технологій в підготовці майбутніх фахівців з економіки: учителів економіки для загальноосвітньої школи, наукових працівників, фахівців-економістів для різних видів підприємств і установ. Вирішення питань щодо вдосконалення якості вищої освіти є дуже важливим у науково-освітньому просторі та має вирішуватись за допомогою вітчизняного та зарубіжного досвіду з урахуванням сучасних вимог суспільства. Для створення якісного інноваційного викладання економічних дисциплін необхідно оновлення змісту і форм навчання з урахуванням синтезу навчальної та науково-дослідної роботи, традиційних методів викладання з інноваційними, якісна підготовка викладачів, які мають бути універсальними, гнучкими та ефективно використовувати начальний час. The article considers the use of innovations and modern technologies in the training of future specialists in economics: teachers of economics for secondary schools, researchers, economists for different types of enterprises and institutions. Solving the issues of improving the quality of higher education is very important in the scientific and educational space and should be solved by with the help of domestic and foreign experience, taking into account modern requirements of society. To create high-quality innovative teaching economic disciplines, it is necessary to update the content and forms of education with taking into account the synthesis of educational and research work, traditional teaching methods with innovative, quality training of teachers, who should be versatile, flexible and effectively use the initial time.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРядинська І. А. Інновації при викладанні економічних дисциплін у закладах вищої освіти України / І. А. Рядинська // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 316–320.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8552
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectвикладання економічних дисциплінuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади вищої освіти Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка майбутніх фахівцівuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching of economic disciplinesuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education institutions of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining of future specialistsuk_UA.UTF-8
dc.titleІННОВАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeINNOVATIONS IN TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Рядинська І. А. Інновації при викладанні економічних дисциплін.pdf
Розмір:
410.46 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: