Антикорупційні засади діяльності органів доходів і зборів в Україні

dc.contributor.authorКлімова, С. М.
dc.contributor.authorКрайник, Г. С.
dc.contributor.authorНіколайчук, С. В.
dc.contributor.authorРоздайбіда, А. В.
dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.date.accessioned2019-06-04T07:39:12Z
dc.date.available2019-06-04T07:39:12Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractНауково-практичний посібник підготовлений на основі сучасних антикорупційних засад діяльності органів доходів і зборів в Україні. У ньому розглянуто питання запобігання та протидії корупції. Розкрито проблеми і можливі шляхи їхнього вирішення щодо таких способів запобігання корупції як обмеження і заборони особам, на яких поширюється антикорупційне законодавство, фінансовий контроль за доходами і видатками публічних службовців тощо. Визначено психологічні аспекти запобігання корупції. Проведено аналіз правових норм, які регламентують порядок і підстави притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупцію, наведено приклади застосування цього законодавства судами. Для службовців Міністерства доходів і зборів України, науковців та всіх небайдужих до проблем запобігання і протидії корупції в Україні. Научно-практическое пособие подготовлено на основе современных антикоррупционных принципов деятельности органов доходов и сборов в Украине. В нем рассмотрены вопросы предотвращения и противодействия коррупции. Раскрыты проблемы и возможные пути их решения по таким способов предотвращения коррупции как ограничения и запреты лицам, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, финансовый контроль за доходами и расходами публичных служащих и тому подобное. Определены психологические аспекты предотвращения коррупции. Проведен анализ правовых норм, регламентирующих порядок и основания привлечения к административной и уголовной ответственности за коррупцию, приведены примеры применения этого законодательства судами. Для служащих Министерства доходов и сборов Украины, ученых и всех неравнодушных к проблемам предотвращения и противодействия коррупции в Украине. The scientific and practical manual has been prepared on the basis of modern anti-corruption principles of the activities of the bodies of incomes and fees in Ukraine. It addresses the issues of preventing and combating corruption. Problems and possible ways of their solution are revealed in ways of preventing corruption as restrictions and prohibitions to persons subject to anti-corruption legislation, financial control over incomes and expenses of public servants, and the like. The psychological aspects of the prevention of corruption are defined. An analysis of legal norms regulating the procedure and grounds for bringing to administrative and criminal responsibility for corruption is given, examples of application of this legislation by courts are given. For employees of the Ministry of Income and Fees of Ukraine, scientists and all non-indifferent to the problems of preventing and counteracting corruption in Ukraine.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationАнтикорупційні засади діяльності органів доходів і зборів в Україні : наук.-практич. посіб. / С. М. Клімова та ін. ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. наук. ред. А. В. Роздайбіди]. – Харків : ХНПУ, 2014. – 305 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2366
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectантикорупційні засадиuk_UA.UTF-8
dc.subjectоргани доходів Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectоргани зборів Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectзапобігання корупціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectантикоррупционные принципыuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганы доходов Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганы сборов Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредотвращение коррупцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectanti-corruption principlesuk_UA.UTF-8
dc.subjectrevenue authorities of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectfees of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectcorruption preventionuk_UA.UTF-8
dc.titleАнтикорупційні засади діяльності органів доходів і зборів в Україніuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАнтикоррупционные основы деятельности органов доходов и сборов в Украинеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeAnti-corruption fundamentals of the activities of income and fee bodies in Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.typeTextbookuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Антикорупційні засади діяльності органів доходів і зборів в Україні .docx
Розмір:
714.06 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: