ЕМПАТІЙНО-РЕФЛЕКСИВНА КУЛЬТУРА ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ УЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування емпатійно-рефлексивної культури майбутніх учителів мистецької освітньої галузі. Зазначено, що емпатійно-рефлексивна культура вчителя є інтегрованою професійною якістю, яка має виняткове значення в практиці сучасної школи. Особливо це стосується вчителів мистецької освітньої галузі, оскільки предметний напрям їхньої професійної діяльності безпосередньо пов’язаний з емоційно-почуттєвою сферою учнів. The publication investigates the formation of empathic and reflective culture of future teachers in the field of art education. It is noted that the empathic and reflective culture of the teacher is an integrated professional quality that is of exceptional importance in the practice of modern school. This is especially true for teachers of the artistic educational field, since the subject area of their professional activity is directly related to the emotional and sphere of students.
Опис
Ключові слова
емпатійно-рефлексивна культура, учителі, мистецтво, empathic and reflective culture, teachers, art
Цитування
Ревенко І. В. Емпатійно-рефлексивна культура як професійна якість учителя мистецької освітньої галузі / І. В. Ревенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 932–935.