Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет (МГУ), м. Одеса
Анотація
У статті з аксіологічно-правової точки зору розкрите питання про можливість визнання в науковій доктрині та внесення до чинного трудового законодавства штрафу як виду дисциплінарного стягнення. Доведений концептуальний зв’язок пропозицій закріплення штрафу як виду дисциплінарного стягнення з посиленням «гнучкості» в трудовому праві. В статье с аксиологически-правовой точки зрения раскрыт вопрос о возможности признания в научной доктрине и внесении в действующее трудовое законодательство штрафа как вида дисциплинарного взыскания. Доказана концептуальная связь предложений закрепления штрафа как вида дисциплинарного взыскания с усилением «гибкости» в трудовом праве. The article discusses in an axiological and legal way the possibility of recognition in the scientific doctrine and in making an addition in labor law fines as a form of disciplinary penalty. The author proves the conceptual link suggestions of fixing fines as a form of disciplinary penalty and increased “flexibility” in labor law.
Опис
Ключові слова
трудове право, баланс інтересів, стабільність трудових правовідносин, гнучкість, штраф, трудовое право, баланс интересов, стабильность трудового правоотношения, гибкость, штраф, labor law, balance of interests, labor relations stability, flexibility, fine
Цитування
Новіков Д. О. Штраф як вид дисциплінарного стягнення : веління часу чи черговий прояв концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві / Д. О. Новіков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса : МГУ, 2014. – Вип. 10-2, т. 2. – С. 17–19.