СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито важливість і перспективність впровадження синергетичного підходу для розв’язання наукових проблем в галузі педагогіки. Висвітлено, що змін, які постійно відбуваються у суспільстві, впливають на зміни у формування цінностей, смислів, стилів. Відповідно до синергетичної парадигми представлено принципи інноваційної освіти. Підкрелено важливість формування в учнів молодшого шкільного віку нелінійного, синергійного типу мислення. The theses revealed the importance and perspective of implementing a synergistic approach to solving scientific problems in the field of pedagogy. It is highlighted that changes that are constantly occurring in society affect changes in the formation of values, meanings, and styles. In accordance with the synergistic paradigm, the principles of innovative education are presented. The importance of forming a non-linear, synergistic type of thinking in primary school students is underlined.
Опис
Ключові слова
синергетичний підхід, принципи, початкова школа, synergistic approach, principles, elementary school
Цитування
Рудічєва Н. К. Синергетичний підхід у формуванні аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку / Н. К. Рудічєва // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 74–76.