ГУМАНІСТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД ЯНУША КОРЧАКА – ОРІЄНТИР ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано й узагальнено педагогічну спадщину Януша Корчака, визначено провідні напрями його діяльності. В основі педагогіки Я. Корчака лежать любов і повага. Люди будь-якого віку, усіх культур, мовних груп і рас прагнуть любові. Зазначено, що педагогічні ідеї Януша Корчака зараз уже належать історії освіти, але все ще живе в сьогоденні педагогіка віри в універсальні цінності людства, серед яких можна назвати насамперед дитинство і юність; педагогіка невід’ємних прав кожної дитини на розумний, усебічний розвиток і виховання; педагогіка серця й довіри, яких очікує кожна дитина як особистість, а також педагогіка такого вихователя, якому дитина може цілком довіритися, оскільки він не розчарує і буде опорою навіть у найважчих обставинах. Ці істини засвідчив Януш Корчак власним життям, ці істини підтвердили сотні українських учителів в умовах воєнного стану. The publication analyzes and summarizes the pedagogical heritage of Janusz Korchak, and identifies its leading directions activity The basis of Ya. Korchak's pedagogy is love and respect. People of all ages, cultures, languages, and races long for love. It is noted that the pedagogical ideas of Janusz Korczak now already belong to the history of education, but the pedagogy of faith in the universal values of humanity, among which childhood and youth can be named, is still alive today; pedagogy of the inalienable rights of every child to reasonable, comprehensive development and upbringing; the pedagogy of heart and trust that every child expects as a person, as well as the pedagogy of such an educator, whom the child can completely trust, because he will not disappoint and will be a support even in the most difficult circumstances. Janusz Korczak testified these truths with his own life, these truths were confirmed by hundreds of Ukrainian teachers under martial law.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічна діяльність, Корчак Я., pedagogical heritage, pedagogical activity, Ya. Korchak
Цитування
Філатова Л. С. Гуманістичний світогляд Януша Корчака – орієнтир для сучасного вчителя / Л. С. Філатова, І. М. Кожан // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 279–282.