Слобода Нижній (Старий) Салтів: історія заснування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
В статті розглянуто історію заснування Слободи Нижній (Старий) Салтів що була заснована в ході загального процесу колонізації Дикого поля козаками – переселенцями з Південної та Лівобережної України. Скоріше за все, заснування слободи Нижній Салтів відбувалось за традиційною для тих часів схемою «займанщини». Заснувавши слободу, переселенці намагалися закріпити за собою землі, що їм і вдалося зробити у 1705 р., отримавши грамоту. The article considers the history of the foundation of the Lower (Old) Saltiv Sloboda, which was founded during the the general process of colonization of the Wild Field by Cossacks – immigrants from Southern and Left-Bank Ukraine. Most likely, the foundation of the Lower Saltiv settlement took place according to traditional for those times scheme of "tenancy". Having founded the settlement, settlers tried to secure land for themselves, which they managed to do in 1705, having received a charter.
Опис
Ключові слова
історія Харківщини, Слобідська Україна, козацтво, History of Kharkiv region, Sloboda Ukraine, Cossacks
Цитування
Гончарова О. Слобода Нижній (Старий) Салтів: історія заснування / О. Гончарова // ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького, Дніпро, 6 листоп. 2020 р. : тези доп. / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. ред. С. І. Світленко]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 101–103.