Інтерактивні методи дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

dc.contributor.authorФунерова, Г. Ю.
dc.contributor.authorФомін, В. В.
dc.date.accessioned2020-04-23T09:24:37Z
dc.date.available2020-04-23T09:24:37Z
dc.date.issued2019-12-23
dc.description.abstractУ статті обгрунтовано необхідність пошуку нових інтерактивних форм і методів організації дистанційного навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва як невід’ємної складової професійної фахової підготовки. Від ефективності освітнього змісту значно залежить загальнокультурний рівень майбутніх фахівців музичного мистецтва, які здатні оволодіти сучасним педагогічним інструментарієм, не тільки спираючись на засвоєний зміст основних навчальних курсів, а й за допомогою вмінь самостійного пошуку інформації для сприймання, аналізу та структурування потрібного навчального матеріалу. В статье обоснована необходимость поиска новых интерактивных форм и методов организации дистанционного обучения будущих учителей музыкального искусства как неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки. От эффективности образовательного содержания значительно зависит общекультурный уровень будущих специалистов музыкального искусства, которые способны овладеть современным педагогическим инструментарием, не только опираясь на усвоенное содержание основных учебных курсов, но и с помощью умений самостоятельного поиска информации для восприятия, анализа и структурирования нужного учебного материала. The article substantiates the need to find new interactive forms and methods of organizing distance learning for future music teachers as an integral part of professional professional training. The cultural level of future music professionals depends on the effectiveness of educational content, which is able to master modern рedagogical tools not only based on the content of the basic training courses, but also through the ability to independently search for information to perceive, analyze and structure the required educational material.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationФунерова Г. Ю. Інтерактивні методи дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва / Г. Ю. Фунерова, В. В. Фомін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 140–143.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7298-28-0
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3475
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузична освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивні методиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвчитель музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузыкальное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивные методыuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectучитель музыкального искусстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusic educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive methodsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectmusic art teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleІнтерактивні методи дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИнтерактивные методы дистанционного обучения в профессиональной подготовке будущего учителя музыкального искусстваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeInteractive distance learning methods in the professional training of a future music teacheruk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Фунерова Г. Ю. Інтерактивні методи дистанційного навчання у фаховій підготовці.pdf
Розмір:
339.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: