Формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва

dc.contributor.authorСуббота, Д.
dc.date.accessioned2023-08-29T11:34:31Z
dc.date.available2023-08-29T11:34:31Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва. Батьківська педагогіка втілює у собі народну мудрість виховання дитини в українській сім’ї завдяки передачі старшим поколінням власного життєвого та духовного досвіду. Зазначено, що процес формування педагогічної культури батьків учнів початкової школи засобами народного мистецтва буде ефективним за умови створення і функціонування моделі партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї (запровадження заходів із використанням сучасних інтерактивних технологій, тренінгових занять з означеної проблеми). The publication examines the formation of the pedagogical culture of parents of elementary school students by means of folk art. Parental pedagogy embodies folk wisdom raising a child in a Ukrainian family thanks to the transfer of one's own life and spiritual experience to older generations. It is noted that the process of forming the pedagogical culture of parents of primary school students by means of folk art will be effective under the condition of the creation and functioning of a model of partnership between the educational institution and the family (introduction of measures using modern interactive technologies, training classes on the specified problem).
dc.identifier.citationСуббота Д. Формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва / Д. Суббота // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 66.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12299
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпедагогіка партнерства
dc.subjectсімейне виховання
dc.subjectнародне мистецтво
dc.subjectпедагогічна культура
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectpedagogy of partnership
dc.subjectfamily upbringing
dc.subjectfolk art
dc.subjectpedagogical culture
dc.subjectmaster's theses
dc.titleФормування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва
dc.title.alternativeFormation of pedagogical culture of parents of elementary school students means of folk art
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Суббота Д. Формування педагогічної культури батьків учнів.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: