ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ СИСТЕМ США ТА УКРАЇНИ

dc.contributor.authorГорєлова, М. А.
dc.date.accessioned2023-03-17T12:01:38Z
dc.date.available2023-03-17T12:01:38Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі автором здійснено порівняльний аналіз систем вищої освіти США та Україні за такими основними критеріями, як: структура, рівні, зміст, мета, завдання, форми та методи підготовки фахівців, форми оцінювання навчальних досягнень студентів; окреслено перспективи творчого використання американських педагогічно-ціннісних ідей та досвіду в галузі вищої освіти в сучасних ЗВО України. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості подальшого використання провідних положень кваліфікаційної роботи для проведення наукових розвідок у галузі компаративістики. Матеріали та основні висновки дослідження можна використовувати в освітньому процесі ЗВО при викладанні курсів педагогічного спрямування – «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка»; у процесі розробки курсів за вибором та організації науково-дослідної роботи студентів, магістрантів і викладачів. In the qualification work, the author carried out a comparative analysis of the higher education systems of the USA and Ukraine according to the following main criteria such as: structure, levels, content, purpose, objectives, forms and methods of training, forms of assessment of students' academic achievements; the author outlines the prospects for creative use of students; outlined prospects for the creative use of American pedagogical and value-based ideas and experience in the field of higher education in modern higher education institutions of Ukraine. The practical significance of the research results lies in the possibility of further use of the leading provisions of the qualification work for to conduct research in the field of comparative studies. The materials and main conclusions of the study can be used in the educational process of higher education institutions when teaching pedagogical courses "History of Pedagogy, Pedagogy of Higher Education, Comparative Pedagogy; in in the process of developing elective courses and organising research work students, undergraduates and teachers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГорєлова М. А. Порівняльний аналіз освітніх систем США та України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, пед. науки / М. А. Горєлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2022. – 90 с. : іл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10521
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистеми вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectСШАuk_UA.UTF-8
dc.subjectУкраїнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпорівняльний аналізuk_UA.UTF-8
dc.subjectоцінювання навчальних досягненьuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education systemsuk_UA.UTF-8
dc.subjectUSAuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomparative analysisuk_UA.UTF-8
dc.subjectassessment of learning achievementsuk_UA.UTF-8
dc.titleПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ СИСТЕМ США ТА УКРАЇНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCOMPARATIVE ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE US AND UKRAINEuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції