Досвід американської моделі навчання дітей з особливими потребами методами ізо-терапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ізо-терапію, як одному із методів арт-терапії. На сучасному етапі становлення та розвитку інклюзивної освіти в Україні, особливо актуальним стає вивчення досвіду організації інклюзії в навчальних системах провідних країн світу та світового педагогічного товариства. Аналізуючи дослідження американських вчених зроблено висновок, що ізо-терапія, як і художня творчість у цілому, допомагає встановити комфортний психологічний контакт, отримати доступ до переживань клієнта, сублімувати його почуття, дати вихід деструктивним тенденціям і отримати зцілюючий ефект від художньої творчості і створення позитивного настрою. The article considers iso-therapy as one of the methods of art-therapy. At the present stage of formation and development of inclusive education in Ukraine, studying the experience of organizing inclusion in the educational systems of the world's leading countries and the global pedagogical society becomes especially relevant. Having analyzed the research of American scientists, the conclusion has been made that isotherapy, as well as art therapy in general, helps to establish a comfortable psychological contact, to access the client's experiences, to sublimate his/her feelings, to give an outlet to destructive tendencies and to obtain a healing effect from artwork and the creation of a positive mood.
Опис
Ключові слова
ізо-терапія, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, художня творчість, iso-therapy, inclusive education, children with special educational needs, artistic creativity
Цитування
Досвід американської моделі навчання дітей з особливими потребами методами ізо-терапії / Т. В. Паньок, Т. В. Канделакі, Д. О. Бреславець, Л. О. Глушич // Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 28–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 122–127.