ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто проблеми у сфері правового регулювання трудових відносин під час воєнного стану. 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної збройної агресії в Україні було введено воєнний стан. Запровадження воєнного стану внесло великі зміни у регулювання трудових відносин. Зазначено, що війна зумовила потребу у запровадженні більшої гнучкості у регулюванні трудових відносин. З одного боку нововведення суттєво обмежують трудові права працівників (наприклад – запровадження можливості збільшення тривалості робочого часу на критичній інфраструктурі, розширено перелік підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, змінено підходи у регулюванні права на відпустки тощо), з іншого боку вони дійсно необхідні для гарантування функціонування економіки та забезпечення робочими місцями в умовах повномасштабної війни. The publication examines problems in the field of legal regulation of labor relations during martial law. On February 24, 2022, with the start of a full-scale armed aggression, martial law was introduced in Ukraine. The introduction of martial law introduced major changes in the regulation of labor relations. It is noted that the war caused the need to introduce greater flexibility in the regulation of labor relations. On the one hand, the innovations significantly limit the labor rights of employees (for example, the introduction of the possibility of increasing the duration of working hours on critical infrastructure, the list of reasons for dismissing an employee at the initiative of the employer has been expanded, approaches to regulating the right to vacations have changed, etc.), on the other hand, they are really necessary to guarantee the functioning of the economy and the provision of jobs in conditions of full-scale war.
Опис
Ключові слова
трудове право, правове регулювання, трудові відносини, воєнний стан, студентські роботи, labor law, legal regulation, labor relations, martial law, student works
Цитування
Єгіян А. Д. Окремі проблеми у сфері правового регулювання трудових відносин під час воєнного стану / А. Д. Єгіян // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 177–179.