ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статі висвітлено проблеми працевлаштування людей з сенсорними порушеннями. Проблема працевлаштування сьогодні вважається однією з найгостріших соціально-економічних проблем нашого суспільства. В першу чергу це пов’язано з невідповідністю сучасного ринку праці, ринку освітніх послуг та товарного ринку. Особливо складним і актуальним є питання працевлаштування осіб з обмеженими можливостями. В статье освещены проблемы трудоустройства людей с сенсорными нарушениями. Проблема трудоустройства сегодня считается одной из самых острых социально-экономических проблем общества. В первую очередь это связано с несоответствием современного рынка труда, рынка образовательных услуг и товарного рынка. Особенно сложным и актуальным является вопрос трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. The article highlights the employment problems of people with sensory impairments. The problem of employment today is considered one of the most acute socio-economic problems of our society. This is primarily due to the mismatch between the modern labor market, the market of educational services and the commodity market. The issue of employment of people with disabilities is especially difficult and relevant.
Опис
Ключові слова
працевлаштування, сенсорні порушення, безпека праці, роботодавець, студентські роботи, трудоустройство, сенсорные нарушения, безопасность труда, работодатель, студенческие работы, employment, sensory disturbances, safety laboremployer, student work
Цитування
Шевченко І. Д. Проблеми працевлаштування людей з сенсорними порушеннями / І. Д. Шевченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 64–67.