СИСТЕМА ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено виховання старших підлітків у закладах освіти з посиленою військово-фізичною підготовкою. Система виховання старших підлітків у навчальних закладах із посиленою військово-фізичною підготовкою спрямована на розвиток дисципліни, відповідальності, командності, поваги до авторитету. Заклади поєднують академічну освіту з військовим навчанням, наголошуючи на фізичній підготовці та стимулюванні лідерства. Зосередження уваги на фізичній підготовці та розвитку лідерства допомагає учням сформувати важливі життєві навички, стати всебічно розвиненими особистостями. The publication examines the education of older adolescents in educational institutions with enhanced military and physical training. The system of education of older adolescents in educational institutions with enhanced military and physical training is aimed at developing discipline, responsibility, teamwork, and respect for authority. The institutions combine academic education with military training, emphasising physical fitness and leadership development. Focusing on physical fitness and leadership development helps students develop important life skills and become well-rounded individuals.
Опис
Ключові слова
військове виховання, військове навчання, фізична підготовка, підлітки, military education, military training, physical fitness, adolescents
Цитування
Крокун-Баранова А. П. Система виховання старших підлітків у закладах освіти з посиленою військово-фізичною підготовкою / А. П. Крокун-Баранова, О. В. Магілін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 807–809.