Підготовка юних волейболісток на етапі спортивного вдосконалення на основі розвитку психофізіологічних функцій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Автор у данній статті розробив методику підготовки волейболісток 16-17 років із застосуванням засобів розвитку психофізіологічних можливостей. На підставі результатів педагогічного тестування розроблено шкали оцінок результатів тестування та визначено модельні характеристики для гравців різного ігрового амплуа. Автор в данной статье разработал методику подготовки волейболисток 16-17 лет с применением средств развития психофизиологических возможностей. На основании результатов педагогического тестирования разработаны шкалы оценок результатов тестирования и определены модельные характеристики для игроков всех игрового амплуа. The author of this article has developed a methodology for training volleyball players 16-17 years with the use of means of development of psychophysiological capabilities. Based on the results of pedagogical testing, scales of evaluation of the test results were developed and model characteristics for the players of different game roles were determined.
Опис
Ключові слова
волейбол, методика, підготовленість, психофізіологічні можливості, амплуа, гравець, волейбол, методика, подготовленность, психофизиологические возможности, амплуа, игрок, volleyball, technique, fitness, physiological capabilities, positionplaye
Цитування
Підготовка юних волейболісток на етапі спортивного вдосконалення на основі розвитку психофізіологічних функцій / Е. Я. Стрельнікова та ін. // Health, sport, rehabilitation. – 2018. – № 2(4). – Рр. 124–133. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1342510