Поняття педагогічної системи як результат розвитку системного педагогічного мислення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
Розглянуто поняття педагогічної системи, розкрито її сутність, виявлено багаторівневу структуру компонентів системи. Рассмотрено понятие педагогической системы, раскрыта ее сущность, выявлена многоуровневая структура компонентов системы. The concept of pedagogical system is considered, its essence is opened, the multilevel structure of components of system is revealed.
Опис
Ключові слова
педагогіка, система, розвиток, предмет, дослідження, об'єкт, педагогика, система, развитие, предмет, исследования, объект, pedagogics, system, development, subject, researches, object
Цитування
Прокопенко А. І. Поняття педагогічної системи як результат розвитку системного педагогічного мислення / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2002. – Вип. 14. – С. 74–81.