TYPES OF PRONUNCIATION MISTAKES ON THE SEGMENTAL LEVEL

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The publication discusses the types of pronunciation errors at the segmental level. It is noted that they can be of different types. Each type has a certain impact on the quality of communication. Therefore very important for teaching and learning purposes to differentiate between the types of of pronunciation errors in order to reduce their number in learners' speech. У публікації розглянуто типи вимовних помилок на сегментному рівні. Зазначено, що вони можуть бути різних типів. Кожен тип певним чином впливає на якість комунікації. Тому дуже важливо для цілей викладання та навчання диференціювати типи вимовних помилок, щоб зменшити їх кількість у мовленні учнів.
Опис
Ключові слова
pronunciation mistakes, communication, speech development, master's theses, вимовні помилки, спілкування, розвиток мовлення, магістерські роботи
Цитування
Sukhostavska K. R. Types of Pronunciation Mistakes on the Segmental Level / K. R. Sukhostavska, V. V. Perlova // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 343–344.