Культурологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи

dc.contributor.authorКултаєва, М. Д.
dc.date.accessioned2021-03-15T11:23:20Z
dc.date.available2021-03-15T11:23:20Z
dc.date.issued2020-04-29
dc.description.abstractКультурологічний поворот у гуманітаристиці має характер теоретичних розвідок у різних тематичних аспектах. Для розкриття, урахування і використання його потенціалу у педагогічних науках важливо розрізнювати між теоретико-методологічним і практичним аспектами тих змін, що сьогодні відбуваються у комплексі наук про людину. Ці аспекти тут виділяються лише з аналітичною метою, бо вони не тільки пов’язані між собою, а й взаємообумовлені, а на рівні репрезентацій постають як єдність. Культурологический поворот в гуманитаристике имеет характер теоретических исследований в различных тематических аспектах. Для раскрытия, учета и использования его потенциала в педагогических науках важно различать между теоретико-методологическим и практическим аспектам тех изменений, которые сегодня происходят в комплексе наук о человеке. Эти аспекты здесь выделяются только с аналитической целью, потому что они не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены, а на уровне репрезентаций предстают как единство. The cultural turn in the humanities has the character of theoretical research in various thematic aspects. To reveal, take into account and use its potential in pedagogical sciences, it is important to distinguish between the theoretical, methodological and practical aspects of the changes that are taking place today in the complex of human sciences. These aspects stand out here only for an analytical purpose, because they are not only interconnected, but also interdependent, and at the level of representations appear as a unity.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКултаєва М. Д. Культурологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи / М. Д. Култаєва // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р. / Комун. заклад вищої освіти «Дніпр. академія неперервної освіти» ; [наук. ред. О. Є. Висоцька]. – Дніпро : Охотнік, 2020. – С. 117–119.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4274
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»uk_UA.UTF-8
dc.subjectнімецька класична філософіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectфілософська антропологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectєвропейська гуманістична філософська традиціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурологічний поворотuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманітаристикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнемецкая классическая философияuk_UA.UTF-8
dc.subjectфилософская антропологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectевропейская гуманистическая философская традицияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурологический поворотuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманитаристикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectGerman classical philosophyuk_UA.UTF-8
dc.subjectphilosophical anthropologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectEuropean humanistic philosophical traditionuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultural turnuk_UA.UTF-8
dc.subjecthumanitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogyuk_UA.UTF-8
dc.titleКультурологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКультурологический поворот в педагогике: теоретико-методологические возможности и практические перспективыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCulturological turn in pedagogy: theoretical and methodological possibilities and practical prospectsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Култаєва М. Д. Культурологічний поворот у педагогіці .pdf
Розмір:
377.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: