Полісемія в рекламному тексті

dc.contributor.authorМужевенко, В.
dc.date.accessioned2021-06-24T08:31:09Z
dc.date.available2021-06-24T08:31:09Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ статті розглянуто полісемію. Полісемія (грец. πολυσημεία «багатозначність», інша назва «багатозначність слова») – наявність у мовній одиниці (слові, фраземі, граматичній формі, синтаксичній конструкції) кількох значень. Теоретично всі реклами є потенційно полісемічними, але на практиці одне значення, ймовірно, буде домінувати в інтерпретації простих комерційних повідомлень, таких як класифікована реклама. В статье рассмотрена полисемия. Полисемия (греч. пολυσημεία «многозначность», другое название «многозначность слова») – наличие в языковой единице (слове, фраземе, грамматической форме, синтаксической конструкции) нескольких значений. Теоретически все рекламы потенциально многозначны, но на практике одно значение, вероятно, будет доминировать в интерпретации простых коммерческих сообщений, таких как классифицированная реклама. The article looks at polysemy. Polysemy (greek πολυσημεία "ambiguity", another name "ambiguity of the word") – the presence in the language unit (word, phrase, grammatical form, syntactic construction) of several meanings. In theory, all advertisements are potentially multi-valued, but in practice one meaning is likely to dominate the interpretation of simple commercial messages such as classified ads.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМужевенко В. Полісемія в рекламному тексті / В. Мужевенко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 60.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5476
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectполісеміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectрекламний текстuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинхронічний аспект полісеміїuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіахронічний аспект полісеміїuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectполисемияuk_UA.UTF-8
dc.subjectрекламный текстuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинхронический аспект полисемииuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиахронический аспект полисемииuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolysemyuk_UA.UTF-8
dc.subjectadvertisinguk_UA.UTF-8
dc.subjectadvertising textuk_UA.UTF-8
dc.subjectsynchronous aspect of polysemyuk_UA.UTF-8
dc.subjectdiachronic aspect of polysemyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleПолісемія в рекламному текстіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПолисемия в рекламном текстеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePolysemy in advertising textuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мужевенко В. Полісемія в рекламному тексті.pdf
Розмір:
425.46 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: