Методичні рекомендації до курсу “Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання

dc.contributor.authorМуромцева, Ю. І.
dc.date.accessioned2021-07-13T07:02:58Z
dc.date.available2021-07-13T07:02:58Z
dc.date.issued2021-03-10
dc.descriptionМуромцева Ю.І. Методичні рекомендації до курсу “ Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання. Методичні рекомендації.- Харків, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.- 2021. – 36 с.uk_UA.UTF-8
dc.description.abstractМетодичні рекомендації з курсу “Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання призначені для студентів, які вибрали цю дисципліну та навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу Глобальних проблем людства, яку вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми курсу й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття глобальних проблем, їх види, ступінь важливості і небезпеки, шляхи подолання глобальних проблем та наслідки, якщо їх не вирішувати, співпрацю країн світу у вирішенні глобальних проблем сучасності. Методические рекомендации по курсу "Глобальные проблемы человечества: географический аспект" для студентов специальностей 014 Среднее образование всех форм обучения предназначены для студентов, выбравших эту дисциплину и обучающихся по специальности 014 Среднее образование Текстовый материал соответствует программному материалу курса Глобальных проблем человечества, которую изучают на историческом факультете. В пособии отражены основные темы курса и рекомендации к их изучению, а именно – понятие глобальных проблем, их виды, степень важности и опасности, пути преодоления глобальных проблем и последствия, если их не решать, сотрудничество стран мира в решении глобальных проблем современности. Methodical recommendations from the course "Global problems of mankind: geographical aspect" for students majoring in 014 Secondary education of all forms of education are designed for students who have chosen this discipline and study in specialty 014 Secondary education Text material corresponds to the program material Global problems of mankind . The manual covers the main topics of the course and recommendations for their study, namely - the concept of global problems, their types, degree of importance and danger, ways to overcome global problems and consequences, if not solved, cooperation of world countries in solving global problems.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМуромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “ Глобальні проблеми людства: географічний аспект” : для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 36 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5628
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобальні проблеми людстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectсталий розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectгеографічний аспектuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобальные проблемы человечестваuk_UA.UTF-8
dc.subjectустойчивое развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectгеографический аспектuk_UA.UTF-8
dc.subjectglobal problems of humanityuk_UA.UTF-8
dc.subjectSustainable developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeographical aspectuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодичні рекомендації до курсу “Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчанняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодические рекомендации к курсу "Глобальные проблемы человечества: географический аспект" для студентов специальностей 014 Среднее образование всех форм обученияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMethodical recommendations for the course "Global problems of mankind: geographical aspect" for students of specialties 014 Secondary education of all forms of educationuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “ Глобальні проблеми людства: географічний аспект”.pdf
Розмір:
1.24 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: