ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах йдеться про основні напрями взаємодії сім’ї та школи, що передбачають реалізацію проекту соціального партнерства як основи співпраці батьків та вчителів в освітньому процесі. Проаналізовано традиційні та інноваційні підходи до організації такого виду взаємодії. Визначено необхідність спеціальної підготовки вчителя початкових класів до запровадження соціального партнерства як бази подальшої взаємодії сім՚ї та школи. The article deals with the main areas of interaction between families and schools, which includes the implementation of the social partnership project as the basis for the cooperation of parents and teachers in the educational process. The traditional and innovative approaches to the organization of this type of interaction have been analyzed. The necessity of special elementary school teacher’s training for the introduction of social partnership as the basis for further interaction of family and school has been determined.
Опис
Ключові слова
учитель, сім’я, взаємодія, соціальне партнерство, teacher, family, interaction, social partnership
Цитування
Довженко Т. Взаємодія сім’ї та школи на засадах соціального партнерства / Т. Довженко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 145–148.