СЕМІОТИКА МУЗИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі семіотики музичної реклами. Досліджуючи проблему семіотики реклами виявлено, що основні здобутки в цьому напрямі наразі належать Західному Світу. Проте такий ракурс розгляду семіотики активно розвивається також і українськими вченими. Виявлено, що реклама не може бути зведена лише до семіотики – оскільки неможливо звести матеріальне життя лише до ментальних площин (а семіотика тяжіє саме до них). The article is devoted to the problem of semiotics of music advertising. Researching the problem of semiotics of advertising revealed that the main achievements in this direction currently belong to the Western World. However, this angle of consideration of semiotics is also actively developed by Ukrainian scientists. It was found that advertising cannot be reduced only to semiotics - since it is impossible to reduce material life only to mental planes (and semiotics gravitates precisely to them).
Опис
Ключові слова
семіотика, реклама, музична реклама, культура, естетика постмодернізму, semiotics, advertising, music advertising, culture, aesthetics of postmodernism
Цитування
Калашник М. П. Семіотика музичної реклами / М. П. Калашник // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 93–98.