МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

dc.contributor.authorКабусь, Н. Д.
dc.date.accessioned2023-09-18T13:00:47Z
dc.date.available2023-09-18T13:00:47Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетодичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» укладені для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Здобувачі вищої освіти з освітньої програми «Соціальна педагогіка» в результаті вивчення цієї дисципліни мають засвоїти зміст найважливіших ідей та практик, які стосуються управління установами соціальної сфери; оволодіння навичками прийняття рішень та управлінської комунікації з використанням інноваційних підходів до менеджменту соціальної роботи; опанувати здатність здійснювати управлінську діяльність в соціальній сфері. Methodological recommendations for the implementation of an individual scientific research task in the discipline "Social work management" concluded for applicants of the specialty 231 "Social work" educational program "Social pedagogy" of the second (master's) level of full-time and part-time higher education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Students of higher education from the educational program "Social pedagogy" as a result of studying this discipline should learn the content of the most important ideas and practices related to the management of institutions of the social sphere; mastering the skills of decision-making and managerial communication using innovative approaches to the management of social work; master the ability to perform management activities in the social sphere.
dc.identifier.citationКабусь Н. Менеджмент соціальної роботи : метод. рек. до виконання індивід. наук.-дослід. завдання для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соціальна робота ден. та заоч. форми навчання / Н. Кабусь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 27 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12479
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальна робота
dc.subjectсоціальна сфера
dc.subjectсоціальна педагогіка
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльність
dc.subjectменеджмент
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectsocial work
dc.subjectsocial sphere
dc.subjectsocial pedagogy
dc.subjectsocial-pedagogical activity
dc.subjectmanagement
dc.subjectmethodical recommendations
dc.titleМЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
dc.title.alternativeMANAGEMENT OF SOCIAL WORK
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Менеджмент СР_Кабусь Н.Д..pdf
Розмір:
312.9 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: