ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ, УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ, ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Анотація
Діяльнісний підхід до навчання у закладах вищої освіти, який пропонують автори, та який визначає в якості основного об'єкта навчання саму мовленнєву діяльність іноземною мовою, ставить завдання навчання засобам і способам формування думки в усіх видах мовленнєвої діяльності. The active approach to learning in institutions of higher education, proposed by the authors, and which defines the speech activity itself in a foreign language as the main object of learning, sets the task of teaching the means and methods of forming an opinion in all types of speech activity.
Опис
Ключові слова
діяльнісний підхід, навчання, іноземні мови, заклади вищої освіти, active approach, teaching, foreign languages, institutions of higher education
Цитування
Калініченко Т. М. Діяльнісний підхід у навчанні іноземним мовам у закладах вищої освіти / Т. М. Калініченко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / Акад. прикл. наук [та ін. ; ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Посвіт, 2022. – Том 13 : Утилітарна цінність наукових досліджень. – С. 191–192.