ЕРГОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУДОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ПОМІРНИМ ТА ТЯЖКИМ СТУПЕНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено ерготерапію, як засіб формування соціально-побудових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями. Ерготерапія добре зарекомендувала себе для реабілітації дітей із ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, затримкою психомоторного розвитку, порушеннями інтелекту і іншими захворюваннями. Ерготерапія – це особлива міждисциплінарна спеціальність, метою якої є допомога людям з різними фізичними або психічними порушеннями в досягненні максимальної незалежності від оточуючих в своєму повсякденному житті. У результаті занять з ерготерапії дитина повинна досягти максимальної самостійності у своїй діяльності – підвищити навички самообслуговування, стати більш соціально активною, отримати можливість реалізовувати свій потенціал. The publication examines occupational therapy as a means of developing social and life skills in children with intellectual disabilities. Occupational therapy has proven itself to be a good tool for the rehabilitation of children with cerebral palsy, Down syndrome, autism, delayed psychomotor development, intellectual disabilities and other diseases. Occupational therapy is a special interdisciplinary speciality that aims to help people with various physical or mental disabilities achieve maximum independence from others in their daily lives. As a result of occupational therapy, a child should achieve maximum independence in his or her activities - improve self-care skills, become more socially active, and be able to realise their potential.
Опис
Ключові слова
ерготерапія, формування соціально-побудових навичок, діти з інтелектуальними порушеннями, occupational therapy, development of social and life skills, children with intellectual disabilities
Цитування
Літвінчук А. М. Ерготерапія як засіб формування соціально-побудових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальних порушень / А. М. Літвінчук // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 443–446.