ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто значення ігрової діяльності у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. В ході вирішення ігрових завдань створюються умови для усвідомлення дитиною власних дій (запам’ятовування і пригадування, побудова складного руху, виділення і застосування соціальної функції контролю тощо), що веде до більш глибокого розуміння їх значення. В грі в певній мірі засвоюються окремі знання і вміння, оскільки в ній моделюються соціальні ситуації і типові побутові відносини. Але, найбільш суттєвим є те, що гра дає ефект загального психічного розвитку. Гра допомагає дитині адаптуватися та соціалізуватися у оточенні. The publication discusses the importance of play activities for preschoolers with intellectual disabilities. In the course of solving game tasks, conditions are created for the child to be aware of their own actions (memorising and recalling, building a complex movement, identifying and applying the social function of control, etc.), which leads to a deeper understanding of their meaning. To a certain extent, certain knowledge and skills are acquired in the game, as it simulates social situations and typical everyday relationships. But the most important thing is that play has the effect of overall mental development. The game helps the child to adapt and socialise in the the environment.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, психічний розвиток, діти з особливими потребами, соціалізація дитини, play activity, mental development, children with special needs, child socialisation
Цитування
Агафонова С. В. Значення ігрової діяльності у розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями / С. В. Агафонова, Л. В. Дрожик // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 298–301.