Синонімічні підрядні висловлення з номінальною, ад'єктивною та адвербіальною головними лексемами (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автором було розкрито синонімічні підрядні висловлення з номінальною, ад'єктивною та адвербіальною головними лексемами (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Автором были раскрыты синонимичные подрядные высказывания с номинальной, адъективные и адвербиальными главными лексемами (на материале современной французской художественной прозы). The author revealed synonymous contractual statements with nominal, adjective and adverbial main lexemes (based on the material of modern french fiction).
Опис
Ключові слова
синонімічні підрядні висловлення, головна номінальна лексема, головна ад'єктивна лексема, головна адвербіальна лексема, французька художня проза, синонимичные подрядные высказывания, главная номинальная лексема, главная адъективная лексема, главная адвербиальная лексема, французская художественная проза
Цитування
Лепетюха А. В. Синонімічні підрядні висловлення з номінальною, ад'єктивною та адвербіальною головними лексемами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVII наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 2 лют. 2018 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2018. – С. 90–92.