Передумови формування емоційного інтелекту молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу науково-методичної літератури визначено основні педагогічні чинники, що позитивно впливають на розвиток емоційного інтелекту молодших школярів. Based on the analysis of scientific and methodical literature, the main pedagogical factors that have a positive effect on the development of emotional intelligence of younger schoolchildren have been determined.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, молодші школярі, магістерські роботи, emotional intelligence, younger students, master's work
Цитування
Бєлявцева С. Передумови формування емоційного інтелекту молодших школярів / С. Бєлявцева // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 8.