Роль науково-педагогічної інтелігенції в міжкультурній комунікації: Л. Д. Маєвська

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті вивчається біографія Маєвської Ліни Дмитрівни, яка більше 60 років працювала на кафедрі німецької і французької мов Харківського університету, викладала німецьку мову для фахівців, займалася перекладом. Нею опубліковано більше 70 наукових робіт, присвячених сучасній лексиці німецької мови, проблемам міжкультурної комунікації та ін. З 1968 року Л. Д. Маєвська вела широку громадську діяльність на посаді відповідального секретаря, а потім віце – президента Товариства дружби з Німеччиною. На цій посаді вона постійно сприяла розвитку контактів університету і міста Харкова з НДР, Німеччиною в галузі науки і культури. The article deals with the biography of Mayevskaya Lina, who has been working as a teacher of German at the department of German and French languages in Kharkov University for 60 years. She has published over 70 scientific works devoted to the modern vocabulary of the German language, problems of intercultural communication, etc. L. Mayevskaya has been the Executive Secretary, and then the Vice-President of the Society for Friendship with Germany since 1968. And all this time she has had an active social position and made a significant contribution to the development of contacts between the University and the city of Kharkov with Germany in the field of science and culture.
Опис
Ключові слова
перекладач, викладач іноземної мови, університет, громадська організація, Харківське міське відділення товариства дружби і культурних зв’язків з Німецькою Демократичною республікою (ХМВТ), міжнародні зв’язки, German language, foreign language teacher, university, Kharkiv branch of the German Democratic Republic Friendship Society (KhCBFS) society, international relations
Цитування
Мартинова І. С. Роль науково-педагогічної інтелігенції в міжкультурній комунікації: Л. Д. Маєвська / І. С. Мартинова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 132–144.