Деякі аспекти педагогічної та творчої спадщини Г. М. Хоткевича на Слобожанщині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
Стаття присвячена аналізу педагогічної та творчої діяльності відомого українського композитора, драматурга, педагога, етнографа та громадського діяча Гната Хоткевича. Основна увага зосереджена на його внеску у розвиток української музичної культури та освіти на Слобожанщині у період 1920-1930-х років. Проаналізовано педагогічні праці митця, зокрема, створення навчальних програм та посібників, які мали значний вплив на розвиток української музики та національної ідентичності. Окрему увагу приділено аналізу впливу Хоткевича на музичне освітнє середовище Харкова, його співпрацю з музичними закладами, а також його ролі у створенні та популяризації українських музичних колективів. Стаття містить біографічні дані про Хоткевича, опис його методологічних підходів та творчих праць, які відіграли важливу роль у формуванні музичної освіти регіону. The article is devoted to the analysis of pedagogical and creative activity of the famous Ukrainian composer, playwright, teacher, ethnographer and public figure Hnat Khotkevych. The main focus is on his contribution to the development of Ukrainian musical culture and education in Slobozhanshchyna in the 1920s and 1930s. The author analyses the artist's pedagogical works, in particular, the creation of curricula and textbooks that had a significant impact on the development of Ukrainian music and national identity. Particular attention is paid to the analysis of Khotkevych's influence on the musical educational environment of Kharkiv, his cooperation with musical institutions, and his role in the creation and popularisation of Ukrainian musical groups. The article contains biographical data about Khotkevych, a description of his methodological approaches and creative works that played an important role in shaping the music education of the region.
Опис
Ключові слова
Гнат Хоткевич, Слобожанщина, Харків, педагогічна діяльність, творча діяльність, бандура, українські музичні інструменти, музична освіта, українська музична культура, Hnat Khotkevych, Slobozhanshchyna, Kharkiv, pedagogical activity, creative activity, bandura, Ukrainian musical instruments, music education, Ukrainian musical culture
Цитування
Данилюк М. М. Деякі аспекти педагогічної та творчої спадщини Г. М. Хоткевича на Слобожанщині / М. М. Данилюк // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Київ ; Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С. 304–307.