STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST’S PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING IN CONDITIONS OF POSTGRADUATE EDUCATION

dc.contributor.authorKazachiner, O. S.
dc.contributor.authorBoychuk, Yu. D.
dc.date.accessioned2022-11-04T10:25:26Z
dc.date.available2022-11-04T10:25:26Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractIn the article a structural and functional model of the system of formation of professional competence of special education teachers in postgraduate education was worked out. Peculiarities of the structural-functional model of formation of professional competence of special education teachers in postgraduate education are: 1) by scope – research, 2) by form – informational, 3) by structure –network, 4) by level of detail – detailed, 5 ) according to the object of research – the model of the specialist, 6) according to the development over time – dynamic, 7) according to the degree of reproduction of the main features – functional, 8) according to the breadth of specialists’ training issues – nationwide. The interconnected structural blocks of the model of the system of formation of professional competence of special education teachers are singled out: target, semantic, result. The content of the model is subordinated to the leading, strategic idea – the order of society for the professional competence of a specialist who works with children with SEN and their families, as well as the organization of correctional and educational process in inclusive resource centers as a new structure and preschool, general secondary, professional (vocational-technical), higher education of professionally competent specialists who have good knowledge, skills, abilities, personal qualities during training, education and development of children with SEN in educational institutions. According to the results of scientific research, the structural blocks of the model of the system of formation of professional competence of teachers-defectologists are singled out: target, semantic, effective. These blocks are interconnected, each of them affects the next through the solution of its inherent tasks that mark the content of the next block, ie the relationship between them is manifested at the semantic and functional levels, which helps to implement the function of the whole model positive dynamics of formation of professional competence of special education teachers. У статті розроблено структурно-функціональну модель системи формування професійної компетентності вчителів-дефектологів в умовах закладів післядипломної освіти. Особливостями структурно-функціональної моделі формування професійної компетентності вчителів-дефектологів в умовах післядипломної освіти є: 1) за сферою застосування – науково-дослідницька, 2) за формою – інформаційна, 3) за структурою – мережева, 4) за ступенем деталізації – докладна, 5) за об’єктом дослідження – модель фахівця, 6) за розвитком у часі – динамічна, 7) за ступенем відтворення основних рис – функціональна, 8) за шириною охоплення проблематики підготовки фахівців – загальнодержавна. Виокремлено взаємопов’язані структурні блоки моделі системи формування професійної компетентності вчителів-дефектологів: цільовий, змістовий, результативний. Зміст моделі підпорядкований провідній, стратегічній ідеї – замовленню суспільства на професійну компетентність фахівця, який здійснює роботу з дітьми з ООП та їх родинами, а також на організацію корекційно-освітнього процесу в інклюзивно-ресурсних центрах як нової структури, а також закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти професійно компетентних фахівців, які добре володіють знаннями, уміннями, навичками, особистісними якостями під час навчання, виховання та розвитку дітей з ООП в умовах закладів освіти. За результатами наукового пошуку виокремлено структурні блоки моделі системи формування професійної компетентності вчителів-дефектологів: цільовий, змістовий, результативний. Ці блоки взаємопов’язані, кожен із них впливає на наступний через розв’язання властивих йому завдань, які маркують зміст наступного блоку, тобто взаємозв’язок між ними виявляється на змістовому й функціональному рівнях, що допомагає реалізувати функцію всієї моделі – позитивну динаміку формування професійної компетентності вчителів-дефектологів.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationKazachiner O. S. Structural-functional model of a teacher-defectologist's professional competence forming in conditions of postgraduate education / O. S. Kazachiner, Yu. D. Boychuk // Наукові перспективи. – 2022. – Вип. № 6 (24). – С. 466–477.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2708-7530
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8820
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherГромадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»uk_UA.UTF-8
dc.relation.ispartofseriesСерія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія»;
dc.subjectmodeluk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical modeluk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecial education teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectinclusive educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодельuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна модельuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectучитель-дефектологuk_UA.UTF-8
dc.subjectінклюзивна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпіслядипломна освітаuk_UA.UTF-8
dc.titleSTRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST’S PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING IN CONDITIONS OF POSTGRADUATE EDUCATIONuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kazachiner O.S., Boychuk Yu.D..pdf
Розмір:
2.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: