Окремі проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні праврпорушення проти громадської безпеки

dc.contributor.authorДоценко, Є. А.
dc.date.accessioned2022-04-01T06:42:25Z
dc.date.available2022-04-01T06:42:25Z
dc.date.issued2021-04-02
dc.description.abstractУ статті розглянуто, що кримінальні правопорушення проти громадської безпеки заподіюють велику шкоду та створюють реальну загрозу для безпечних умов життя та існування суспільства. Охорона громадської безпеки в країні є найважливішою умовою постачання недоторканості життя та здоров’я людей, їх свобод і прав, суспільних інтересів. Громадська безпека утворює обстановку спокою серед населення, гарантує ефективність захисту від злочинних посягань. В статье рассмотрено, что уголовные правонарушения против общественной безопасности наносят большой вред и создают реальную угрозу безопасным условиям жизни и существования общества. Охрана общественной безопасности в стране является важнейшим условием обеспечения неприкосновенности жизни и здоровья людей, их свобод и прав, общественных интересов. Общественная безопасность создает обстановку покоя среди населения, гарантирует эффективность защиты от преступных посягательств. The article considers that сriminal offenses against public safety cause great harm and pose a real threat to the safe living conditions and existence of society. Protection of public safety in the country is the most important condition for ensuring the inviolability of life and health of people, their freedoms and rights, public interests. Public safety creates an atmosphere of peace among the population, guarantees effectiveness of protection against criminal encroachments.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДоценко Є. А. Окремі проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні праврпорушення проти громадської безпеки / Є. А. Доценко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 337–338.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7065
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальне право Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальні правопорушенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальна відповідальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгромадська безпекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectохорона громадської безпекиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуголовное право Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectуголовные правонарушенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectуголовная ответственностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщественная безопасностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectохрана общественной безопасностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal law оf Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal offensesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal liabilityuk_UA.UTF-8
dc.subjectpublic securityuk_UA.UTF-8
dc.subjectprotection of public safetyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleОкремі проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні праврпорушення проти громадської безпекиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОтдельные проблемы уголовной ответственности за уголовные правонарушения против общественной безопасностиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSome problems of criminal liability for criminal offenses against public safetyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Доценко Є. А. .pdf
Розмір:
391.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: