ПСИХОДІАГНОСТИКА СТРЕС-ФАКТОРІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розглянуто проблему психодіагностики стрес-факторів навчальної діяльності учня основної школи. Психодіагностичний інструментарій був створений на основі опитувальника «Стрес-фактори навчально-пізнавальної діяльності студентів» (М. А. Кузнєцов, 2015). В статье рассмотрена проблема психодиагностики стресс-факторов учебной деятельности ученика основной школы. Психодиагностический инструментарий был создан на основе опросника «Стресс-факторы учебно-познавательной деятельности студентов» (М. А. Кузнецов, 2015). The article deals with the problem of psychodiagnostics of stress factors of educational activity of a primary school student. The psychodiagnostic toolkit was created on the basis of the questionnaire "Stress factors of students' learning and cognitive activity" (M. A. Kuznetsov, 2015).
Опис
Ключові слова
психодіагностика стрес-факторів, навчальна діяльність, учні, аспірантські роботи, психодиагностика стресс-факторов, учебная деятельность, ученики, аспирантские работы, psychodiagnostics of stress factors, learning activities, pupils, postgraduate work
Цитування
Фоменко К. І. Психодіагностика стрес-факторів навчальної діяльності учня основної школи / К. І. Фоменко, Н. С. Жукова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 74–76.