Залучення молодших школярів до культури та історії рідного краю як основа патріотичного виховання підростаючого покоління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто патріотичне виховання молодших школярів. Знайомство дітей з історією та культурою рідного краю є основою патріотичного виховання підростаючого покоління, отже, вчителю необхідно підібрати такі методи роботи, які дозволять викликати емоційний відклик дітей та бажання самостійно здобувати знання. До таких форм роботи відносяться, наприклад, вікторини, складання оповідань, підбір прислів’їв з краєзнавчою тематикою, створення альбомів з ілюстраціями про тваринний та рослинний світ рідного краю, про його історію, архітектуру, відомих людей тощо. The article deals with patriotic education of junior schoolchildren. Acquaintance of children with the history and culture of their native land is the basis of patriotic education of the younger generation, therefore, the teacher needs to choose such methods of work that will allow to cause emotional response of children and the desire to acquire knowledge independently. To such forms of work include, for example, quizzes, storytelling, selection of proverbs with local history themes, creating albums with illustrations about flora and fauna of the native land, its history, architecture famous people, etc.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, молодші школярі, краєзнавство, patriotic education, junior schoolchildren, local history
Цитування
Лисун С. Залучення молодших школярів до культури та історії рідного краю як основа патріотичного виховання підростаючого покоління / С. Лисун // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 14.